Treeningtasu maksmise kord 2019-2020

Treeninghooaja 2019/2020 õppemaksud rühmade lõikes on


Dojo nimi/ Rühma nimi

Aastamaks 1 kuu kaupa tasumisel (k.a suvekuud)

12 kuud korraga
tasumisel -10%

KADAKA  Dojo    

Susumu KA 1, Susumu KA 2
2 x nädalas (kord 1h)

55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €
Juku KA 1
2 x nädalas (kord 1h)
 
55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €

Judo KA 2
2 x nädalas (kord 1,5h)

60,00 € x 12 = 720,00 € 648,00 €

Judo KA 1
3 x nädalas (kord 1,5h)

60,00 € x 12 = 720,00 € 648,00 €

Mõmmid (täiskasvanud)
2 x nädalas (kord 1,5h)

55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €
PÕHJA Spordihoone    

Juku PS 1
2 x nädalas (kord 1h)

55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €

Judo PS 1
3 x nädalas (kord 1,5h)

60,00 € x 12 = 720,00 € 648,00 €
PIRITA Majandusgümnaasiumi Spordihoone    

Judo PR 1 
2 x nädalas (kord 2h)

55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €

Judo PR 2
2 x nädalas (kord 1,5h)

55,00 € x 12 = 660,00 € 594,00 €

Kokkuleppel on võimalik tasuda 9 kuumaksega (septembrist-maikuuni) ka kogu aasta ehk 12 kuu eest jagades 11 kuu (1 kuu soodustust) tasu 9-ks kuumakseks. Ehk nt 55€ x 11 = 605,00 / 9 = 67,22 € kuus. Selle skeemi kasuks otsustades palume esitada avaldus e-posti aadressile info at judokool.ee

* Peresoodustus - kui ühest perekonnast treenib Toni Judokoolis kaks või enam last, saavad kõik lapsed kuumaksult soodustust 10%. Peresoodustuse taotlemiseks on vajalik esitada paberkandjal või e-posti teel aadressile info at judokool.ee vastavasisuline avaldus.

Makseteatis
Igakuiselt tasudes kohustub lapsevanem tasuma treeningtasu ettemaksuna jooksva kuu kaheksandaks kuupäevaks. Arveid edastame Vemi keskkonnas märgitud e-posti  teel. Arvete väljastamine on informatiivse iseloomuga. Arve mittesaamine postivedaja süü või meilisüsteemi rikke tõttu ei vabasta treeningtasu maksmisest! 
Treeningtasu mittetähtaegsel tasumisel on TJK õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata treeningtasu summast iga viivitatud päeva eest.

Makseviisid
• Pangaülekandega Toni Judokool EST MTÜ arvelduskontole EE401010220254811226,  SEB Pangas viisil, mis kindlustab treeningtasu laekumise hiljemalt tähtajaks. Maksekorralduse selgituseks lisage õpilase ees- ja perekonnanimi, esitatud arve number (või treeningrühma nimi) ning arve viitenumber, kui see on märgitud. Kool ei vastuta mittenõuete kohaselt vormistatud treeningtasu makse poolt põhjustatud arusaamatuste eest.

Toni Judokool EST / omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba, mille alusel kantakse makstud kuutasud tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ja sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Tasutud maksed esitab Maksu- ja Tolliametile Toni Judokool EST MTÜ. Selleks vajame kindlasti lapse ja tema eest tasunud inimese isikukoode.

Seoses Tallinna linna, Viimsi valla ja Harku valla toetussüsteemiga spordiklubidele ja -koolidele on lapsevanemad kohustatud märkima, kus klubis laps treenib. Kinnitust on võimalik teha vähemalt 7-19-aastase lapse vanemal läbi www.eesti.ee portaali, Tallinna linna kodulehe www.tallinn.ee või läbi internetipanga. Elektroonilise kinnituse saab anda ID-kaardi, mobiili-ID või internetipanga paroolidega. Juhul, kui Te ei leia oma lapse nime, palun teavitage sellest koheselt e-postil info at judokool.ee 

NB! Vältimaks võimalikke arusaamatusi palume kõigil kontaktandmete muutumisel kindlasti esimesel võimalusel teha vajalikud muudatused VEMI keskonnas www.vemi.ee ja teavitada sellest e-posti teel info at judokool.ee

Toni Eylandt
Juhataja
1.september 2019.a.

preload images preload images preload images preload images preload images preload images preload images