Meie kooli parimad

 

      

  
  

Toni judokooli 2018/2019 õppeaasta  koondise ( Shūkei) moodustamine


Eesmärk: Tunnustada ja toetada judokaid, kes oma hoolsuse ja töökusega on saavutanud märkimisväärseid tulemusi judos, tuues tunnustust sellega koolile, õpetajate tehtud tööle ja olles eeskujuks teistele kooli õpilastele. 

I

<>····Ichigun nimetatakse D,C,B ja A vanuseklasside judokatest;
 • Ichigun ei tohi treeningutest põhjuseta puududa;
 • Peab osalema kõigil DAN-kolleegiumi poolt kinnitatud võistlustel ja on saavutanud viimase aasta jooksul vähemalt ühel nendest võistlustest 1.-3.koha;
 • osalema välisriikides toimuvatel ja DAN-kollegiumi poolt kinnitatud võistlustest (kandidaatidele soovituslik)
 • osalema DAN-kollegiumi poolt kinnitatud koondise laagrites;
 • abistama treeneri nõudmisel treenerit sempaina treeningutel või kohtunikuna klubi poolt korraldatavatel võistlustel;
 • peab oma suhtumise ja käitumisega olema teistele eeskujuks;
 • Punkti 3. tingimuse täitmata jätmisel kannab judoka auväärset koondise kandidaadi nimetust;

III

Ichigun`i  õigused:

 • osaleda koondise 集計 Shūkei  treeningutes ja laagrites
 • osaleda lisatreeningutel sama kuutasu eest
 • EMV osalustasu maksab tema eest klubi
 • saada judokohtuniku koolitust
 • saab 集計 Shūkei  liikme     一軍    Ichigun`i liikmesärgi
 • saab 一軍  Ichigun`i  tunnistuse
 • saab Ichiguni kimono embleemi
 • kord Ichiguniks saades säilib embleemi kandmise õigus alatiseks
 • autahvel - pildid seinal ja kodulehel

Ichigun`i  kandidaadi õigused:

 • osaleda koondise 集計 Shūkei  treeningutes ja laagrites
 • osaleda lisatreeningutel sama kuutasu eest
 • saada judokohtuniku koolitust
 • kord Ichiguniks saades säilib embleemi kandmise õigus alatiseks

 

Toni Judokooli DAN-kolleegium

 

sensei Toni Eylandt

V Dan 6.Judotreeneri kat.

sensei Keio Kalm

II Dan 3.judotreeneri kat.

Palju õnne!

    

===========================================================================================================================================

                              

    Meie Judokooli koondis 集計 Shükei 2016

1. Matheas Trilljärv

2. Janari Olev

3. Georg Eric Reimets

4. Sebastian Jung

5. Oliver Polli

6. Marco Kuusk

7. Markus-Johannes Teetlaus

8. Laur Leemets

9. Maria Simona Papp

10. Oskar Pürg

11. Tanel Markus Tammela

12. Ott Aleksander Raud

   

preload images preload images preload images preload images preload images preload images preload images