Õppekava

JUDO

Laps-lapsevanema treeningud

Treeningud viiakse läbi koos lapsevanemaga

Saali sisenemise, rivistuse, tervituse, treeningu lõpetamise ning Dojost lahkumise rituaal. Riietumine ning käitumine.

 *Judo lühike ajalugu

*Terminoloogia

* Dojo reeglid

* Judo õppimiseks vajalikud oskused arendada mängu kaudu!

 Mäng on väikese inimese töö. Ta on parim vahend õpetamaks lastele midagi uut ja huvitavat. Valin mängimiseks selliseid mänge, kus osalejateks on kõik lapsed ning lõpus samuti võidavad kõik!

PÕHITEGEVUS

Paaris koostöövormid: 

hüplemised,veeremised,seismised,kükiliikumised,tõmbamised, tirimised-lükkamised,tasakaalu säilitamine, roomamine, lõõgastumine-puhkus.

Põhiülesanded:

* igati toetada lapse igakülgset arengut arvesse võttes tema ealisi iseärasusi;

* arendada lapse motoorseid põhioskusi;

* õpetada tundma oma  keha osi (põlv, küünarnukk, turi, kukal jne)

* harjutada lapsi orienteeruma ruumis;

* õpetada käitumisreegleid;

* õpetada lapsi kuulama ning tegutsema kirjelduse järgi;

* arendada trennitegemise tahet ning tõsist suhtumist treeningprotsessi;

*arendada sõbralikku suhtumist trennikaaslastesse ja austust vanematesse;

* rõhutada isikliku hügieeni tähtsust.

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Valge vöö (6.kyu)

JUDO

*UKEMI-WAZA   kukkumistehnika

*REI   tervitus

*SHISEI   seisud/ asendid

*KUMIKATA   normaalhaare

*KUZUSHI   tasakaalu rikkumine

*SHINTAI kulgevad liikumised

*TAI SABAKI   pöördliikumised

*DOJO REEGLID treeningsaali reeglid

*VÖÖ SIDUMINE

*JUDOGI pakkimine

Judo õppimiseks vajalikud oskused arendada mängu kaudu!

PÕHITEGEVUS

Paaris koostöövormid:

Hüplemised, veeremised, seismised, kükkiliikumised, tõmbamised, tirimised-lükkamised, lõõgastumine-puhkus.

Põhiülesanded:

*Lapse keha eripiirkondade harmooniline arendamine;

*Lapse liikumisoskuste dünaamiline ning järjepidev arendamine;

*Arendada laste treeningvahendite käsitlemisoskusi;

*Kognitiivsete oskuste arendamine;

*Lapse motoorsete põhioskuste arendamine;

*Rõhutada sõpruse, hea läbisaamise ja vastastikkuse usaldatavuse osatähtsust;

*Arendada sõbralikku suhtumist trennikaaslastesse ja austust vanematesse;

*Rõhutada isiklikku hügieeni tähtsust;

*Arendada trennitegemise tahet ning tõsist suhtumist treeningprotsessi;

*Äratada huvi judo õppimise vastu;

*Ilumeele arendamine muusika kaudu.

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Kollane vöö (5.kyu)

JUDO

1. UKEMI-WAZA

MAE-UKEMI   ette kukkumine

YOKO-UKEMI   küljele kukkumine

USHIRO-UKEMI   taha kukkumine

MAE-MAWARI-UKEMI ette üle käe veeremisega kukkumine

Kukkumistehnikaid tuleb osata sooritada püstiasendist

2.OSAEKOMI-WAZA

KESA-GATAME   särpkinnihoidmine (sallhoie)

YOKO-SHIHO-GATAME küljelt kinnihoidmine

KAMI-SHIHO-GATAME pea poolt kinnihoidmine

TATE-SHIHO-GATAME kaksiratsi kinnihoidmine (tiigrihoie)

Kaks rünnakut maas, mis lõpevad erinevate kinnihoidmistega

Üks vabanemismoodus kinnihoidmisest

3.NAGE-WAZA

DE-ASHI-BARAI ette liikuva jala pühkimine

HIZA-GURUMA põlveratas

KO-SOTO-GARI väike välimine sirp

O-SOTO-GARI/O-TOSHI suur väilimine sirp/kukutamine

O-GOSHI suur puus

IPPON-SEOI-NAGE üle õla heide

Heitetehnikaid tuleb osata sooritada kohapealt või liikumiselt, ühele poole

4.      DOJO reeglid

5.      Terminoloogia

6.      Judo lühike ajalugu

PÕHITEGEVUS

Paaris koostöö vormid:

Hüplemised, veeremised, seismised, kükiliikumised, tõmbamised, tirimised-lükkamised, lõõgastumine-puhkus.

Põhiülesanded:

*Rõhutada sõpruse, hea läbisaamise ja vastastikuse usaldatavuse osatähtsust;

*Arendada sõbralikku suhtumist trennikaaslastesse ja austust vanematesse;

*Rõhutada isikliku hügieeni tähtsust;

*Arendada trennitegemise tahet ning tõsist suhtumist treeningprotsessi;

*Äratada huvi judo õppimise vastu;

*Ilumeele arendamine muusika kaudu;

*Esimene võistluskogemus;

*Võidu teine pool on kautus, kuidas sellest üle olla ja edasi liikuda?;

*Igasuvine osavõtt kooli poolt korraldavast puhke-spordilaagrist;

*Iseseisvaks olemise harjutamine ning toimetulek;

*Meeskonna koostöövormid, meeskonnaliikmetega arvestamine ning omavaheline kommunikatsioon.

Laste võimekust arendada mängu kaudu!

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Oranž vöö (4. Kyu)

JUDO

1.UKEMI-WAZA kukkumistehnika

ZEMPO-MAWARI-UKEMI

2.OSAEKOMI-WAZA kinnihoidmistehnika

KUZURE-KESA-GATAME

KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME

KATA-GATAME õlaga kinnihoidmine

MUNE-GATAME rinnaga kinnihoidmine

Kaks rünnakut maas, mis lõppevad erinevate kinnihoidmistega. Kaks vabanemismoodust kinnihoidmisest.

3.KANSETSU-WAZA valuvõtte tehnika

UDE-GARAMI käsivarre murdmine

UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME ristne käsivarre lukk

KESA-GARAMI   särp-lukk

Kaks rünnakut maas, m is lõppevad erinevate valuvõtetega!

4.UCHI-KOMI-GEIKO heitesse sisseminekud

Kordamismeetod heidetesse sissepööramiste õppimisel. Kollase või oranži vööprogrammi heidedte demonstreerimine UCHI-KOMI süsteemi kasutades

5.NAGE-WAZA heitetehnika

O-UCHI-GARI   suur seesmine sirp

KO-UCHI-GARI väike seesmine sirp

TAI-O-TOSHI keha langetamine (kukutamine)

GOSHI-GURUMA   puusaratas (nupuheide)

HARAI-GOSHI Puusa luud (pühkimine)

UCHI-MATA reite vahelt

TANI-O-TOSHI   orgu langetamine

Heitetehnikaid tuleb osata sooritada liikumiselt ühele poole. Tuleb osata näidata heitesooritusele järgnevat kinnihoidmistehnikat

6.RENZOKU-WAZA kombinatsioonitehnika

Kolm kombinatsiooni vabal valikul

7.TERMINOLOOGIA sõnavara

8.EESTI JUDO AJALUGU

Eesti klubisid läbi aegade

Mõned Eestis tuntumad treenerid

 

PÕHITEGEVUS

Ülesanded:

*Õpetada oma aega planeerima;

*Rõhutada sõpruse, hea läbisaamise ja vastastikkuse usaldatavuse osatähtsust;

*Arendada sõbralikku suhtumist trennikaaslastesse ja ausust vanematesse;

*Rõhutada isiklikku hügieeni tähtsust;

*Arendada trennitegemise tahet ning tõsist suhtumist treeningprotsessi;

*Rõhutada võistlustest osavõtu tähtsust

*Spordilaagritest osavõtt

*Sõbralik ja abivalmis suhtumine noorematesse treeningkaaslastesse;

*Treeningpäeviku pidamine;

*Ühiskondlikest üritustest osavõtt;

*Ilumeele arendamine muusika kaudu.

****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

ROHELISE Vöö  algteadmised ja programmi õppimisega alustamine

SININE VÖÖ

 

 

 

preload images preload images preload images preload images preload images preload images preload images